Vaktsineerimise eelbroneerimine on apteekides lõppenud

Väga suure huvi tõttu on lõppenud gripi vaktsineerimise eelbroneerimine
kõikides apteekides üle Eesti ja uusi broneeringuid sel hooajal vastu ei
võeta.

Eesti Proviisorapteekide Liidu (EPAL) tegevjuhi, proviisor Ly Rootslase
sõnul täitusid esimese pooleteise nädalaga kõik vaktsineerimiseks mõeldud
ajad.

„Uusi broneeringuid ei ole võimalik teha, sest tervishoiuteenuse
osutajate vaktsiini kogused on planeeritud tänaseks eelregistreeritud
inimestele,“ selgitas EPALi esindaja. Ly Rootslane lisas, et apteekides vaktsineerimist viivad läbi tervishoiuteenuse osutajad, kes said vaktsiini selle puuduse tõttu vähem kui oldi algselt arvestatud.

Apteekides vaktsineerimise võimalus loodi 2018. aastal eesmärgiga tõsta
teadlikkust vaktsineerimise vajalikkusest ja seeläbi Eesti elanikkonna
vaktsineerituse taset. Inimeste iga-aastane elav huvi apteekides
vaktsineerimise vastu näitab, et seatud eesmärk on täitunud.

"Sel aastal küsisid mitmed vaktsineerimas käinud inimesed, kas neil oleks võimalik järgmiseks sügiseks aega broneerida. See tõestab väga selgelt, et
apteekides vaktsineerimisega tuleb jätkata ka edaspidi,“ tõdes Rootslane.

Tänavu käis apteekides ühe nädala jooksul vaktsineerimas ligi 3000 inimest
üle Eesti. 2018. aastal moodustasid apteegis vaktsineeritud umbes 10%
kõikidest gripi vastu vaktsineeritutest, kuu ajaga vaktsineeriti
apteekides ligi 10 000 inimest. 2019. aastal vaktsineeriti Eestis gripi
vastu kokku 134 109 inimest, nendest vaid kuu ajaga 14 000 apteegis (10,4%
kõigist vaktsineeritutest). Kolmandiku apteegist vaktsineeritutest
moodustasid eakad, kes on oluline osa riskirühmast.

Lisainfo:
press@epal.ee