Varakult avastatud rinnavähk on ravitav!

Maikuu oli rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu, mil pöörati rohkem tähelepanu inimeste teadlikkuse tõstmisele ja tuletati meelde, et varajases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav.

Mis on rinnavähi sõeluuring?

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele rinnavähi varaseks avastamiseks. 
2024. aastal kutsutakse Eestis rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja -kindlustamata naisi sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974. Sellel aastal on sõeluuringule oodatud ligi 104 000 naist vanuses 50–74 aastat. 

Miks on vajalik osaleda rinnavähi sõeluuringus?
Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis – enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. 
Selleks, et ennetada sümptomite teket ning kasvaja levimist organismis, tuleks käia regulaarselt kontrollis. Seda enam, et rinnavähi puhul on tegu haigusega, mida on võimalik varakult avastada. Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav, võimaldades vajadusel kasutada rinda säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.

Mis uuringul ees ootab?
Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogilist uuringut ehk mammograafiat. Mammograafiauuring tähendab, et rindadest tehakse röntgen­ülesvõtted. Uuringul osaleja juhatatakse aparaadi juurde, kus uuringut läbi viiv radioloog asetab rinnad kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid kummastki rinnast. Uuring võib küll veidi ebamugav tunduda, kuid ei tohiks olla valus. Ülesvõtte tegemise ajal on äärmiselt oluline püsida paigal, see tagab pildi parema kvaliteedi. Tehtud röntgenülesvõtteid hindavad kaks erinevat radioloogi, et veenduda tulemustes ja tagada sõeluuringu kvaliteet. Väikese kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu.

Kuhu uuringus osalemiseks pöörduda?
Naistele, kelle sünniaasta on käesoleval aastal sõeluuringule kutsutavate seas, saadab vähi sõeluuringute register nimelise kutse. Kuna kutse saadetakse rahvastikuregistris märgitud aadressile, ei pruugi need inimesed, kelle tegelik elukoht ei ühti rahvastikuregistris oleva postiaadressiga, kutset kätte saada. Seetõttu on äärmiselt oluline aeg-ajalt kontrollida oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee.


Sihtrühma kuuluvad naised leiavad kutse-saatekirja terviseportaalist terviseportaal.ee (Vastuvõtud ja saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest. Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni. Kutse saamise järel tuleks leida kutsele märgitud raviasutuste hulgast endale sobivaim ning registreerida end uuringule. Rinnavähi sõeluuringul on võimalik osaleda ka mööda Eestit liikuvates mammograafiabussides, mille liikumisgraafikutega on võimalik tutvuda SIIN . 
Rinnavähi sõeluuringu kutset ei saa naised, kellel on viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähk. Selle info saamiseks tehakse päringud vähiregistrisse ja tervise infosüsteemi.

Ära jää kutset ootama!
Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada endale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Uuringule minnes tuleks kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Allikas: Tervisekassa