Vastvalminud doktoritöö uuris tänapäevase apteegiteenuse osasid

Märtsi lõpus kaitses proviisor ja Tartu Ülikooli farmatseutilise ettevõtluse nooremlektor Kristiina Sepp doktoritööd teemal "Kompetentsipõhine ja inimkeskne apteegiteenus - arendamine ja rakendamine Eestis". 

Doktoritöö oli väga mahukas, sisaldes kokku 8 uuringut ja kolme alaeesmärki. Esiteks hinnati kompetentsipõhist ja inimkeskset proviisoriõppe arendamist ning rakendamist Tartu Ülikoolis. Teiseks selgitati välja, kuidas on rakendunud apteegiteenuse kvaliteediraamistik ja tänapäevase apteegiteenuse põhimõtted üldapteekides, et osutada inimkeskset ja kvaliteetset teenust. Kolmandaks uuriti apteegikülastajate arvamust, kuidas nad on apteegiteenusega praegu rahul ja kui oluliseks peavad nad täiendavaid teenuseid, mida apteek võiks pakkuda. 

Põhjalikku intervjuud proviisori Kristiina Sepaga saab lugeda SIIT