WHO vaimse tervise raport: vaimse tervise murega inimesed jäävad abita

Eesti Õdede Liidu asepresident on teinud ülevaate, mida sisaldas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt juuni keskel avaldatud vaimse tervise raport.

Peamised punktid: 

* vaimse tervise probleemid on laialt levinud (seda kinnitas ka hiljutine Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring)
* vaimse tervise murega inimesed jäävad tihtipeale abita
* vaimse tervisega seotud kulud on väga suured 
* sekkuda ja olukorda parandada tuleks kiiresti 
* üks peamisi väljakutseid on valdkonna alarahastus ja tööjõu puudus 

WHO ettepanek on tugevdada esmatasandi teenuseid, tervishoiuteenuste integratsiooni ja pakkuda laiema spektriga vaimse tervise teenuseid. Lisaks tuleks investeerida  erialaspetsialistidesse ning suurendada teenuste kättesaadavust.