Tartu Ülikool pakub ainulaadset võimalust gümnaasiumi lõpetajatele proviisori õppega alustamiseks

Sügisest algab Tartu Ülikoolis uus kursus "Stardikoolitus proviisoriõppesse", mis annab gümnaasiumi lõpetajatele võimaluse saada 29 EAP ulatuses lisateadmisi, mis vajalikud proviisoriõppese edasi kandideerimisel.

Juuli keskpaigas selgus, et sel õppeaastal asub proviisoriõppese õppima tavapärasest vähem tudengeid. Üheks põhjuseks mitmest võib pidada muutunud vastuvõtutingimusi, mil kandideerimise lõpus tuli ilmsiks gümnaasiumi lõpetajate vajalikust vähesem teadmistehulk proviisoriõppes õppimiseks. Et siiski proviisoriõpe saaks jätkuda rohkemate täidetud kohtadega ja tulevaste proviisorite arv ei väheneks, siis on algsest pingereast välja jäänutel, aga ka teistel gümnaasiumilõpetajatest huvilistel võimalik kandideerida täiendkursusele "Stardikoolitus proviisoriõppesse", mille eesmärk oleks täiendada ja anda juurde algseid teadmisi, mida on vaja edasises proviisoriõppega edukaks toimetulekuks.

Kandideerida saab uuele kursusele kuni 21. augustini.

Mida on vaja kandideerimiseks: kandeerimiseks on vaja esitada gümnaasiumi lõputunnistus koos hinnetelehega. Esitatud dokumentide ja vestluse põhjal joonistub välja pingerida, kus võimalusel võetakse vastu kuni 45 kandideerijat.

Mida õpitakse sel kursusel:

Ühe semestri kestval kursusel omandavad õppurid 29 EAP ulatuses teadmised üld- ja anorgaanilises keemias, orgaanilises ja bioorgaanilises keemias, biofüüsikas ja anatoomias. Nad tunnevad erialaterminoloogiat ja farmaatsia ajalugu ning teavad, millised töö- ning arenguvõimalused on farmaatsiasektoris. 

Proviisori eriala on väga põnev ja tööpõld mitmekülgne. Uuri lähemalt proviisoriõppe kohta SIIT.